0708 - 53 90 81hej@absolutvvs.se

Tjänster

Tjänsteutbud

Genom att anlita oss på AB Solut VVS, så kan man erhålla hjälp med det mesta inom vvs i hela Stockholmsregionen och Södermanland. Vi erbjuder alla hjälp oavsett om de är i behov av mycket- eller litet hjälp. Vi kan anlitas både av företag och privatpersoner. Om man är en privatperson, så kan man dessutom nyttja RUT-avdraget, vilket i skrivande stund ger rätt till 50 procents avdrag på all arbetskostnad vid anlitandet av ett vvs-företag som vårt. Hör av dig till oss, om du vill ha mer information om oss och de tjänster som vi erbjuder.